اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان گيلان
                            
www.ican.ir
Ver 8.5.1.0

آدرس ای پی های دسترسی به سامانه
: 94.183.38.112  و یا   5.235.234.27 و  یا 46.225.242.147  
كد شناسائي
كد عبور
نرم افزار منتخب